Tırsan Uyarıyor

REFLEKTİF ŞERİT UYGULAMASI ZORUNLU HALE GELDİ

Türkiye’nin lider treyler üreticisi TIRSAN, müşterilerini treyler sektörüyle ilgili yenilik ve gelişmelerden haberdar etme sorumluluğuna sahiptir.

TIRSAN, bu amaçla 10 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ağır ve uzun ticari araçlarda reflektif şerit uygulaması ile ilgili olarak tüm sektör ilgililerini ve müşterilerini bilgilendirmeyi görev kabul etmiştir.
TIRSAN Treyler tarafından yapılan açıklamaya göre; ‘Ülkemizde 18 Ağustos 2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2007/35/AT yönetmeliği uyarınca 10 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tescil edilecek ağır ve uzun ticari araçlarda reflektif şerit uygulaması zorunlu hale gelmiştir.

Trafikte özellikle gece görünebilirliği arttırmaya yönelik olarak uygulamaya giren bu düzenlemeye göre; araçların arka kısımlarına çepeçevre kırmızı veya sarı; yan kısımlarına ise araç boyunca sarı veya beyaz renkte ve R104 teknik düzenlemesine göre tip onaylı reflektif şerit takılması gerekmektedir.
Uygulama, araç boyu 6m.’yi, genişliği 2,1m.’yi geçen tüm römorklar ve kamyonları kapsamaktadır. Bu yönetmelik 10 Temmuz 2011’den sonra trafiğe tescil edilen tüm römork ve kamyonlar için geçerlidir.
TIRSAN Treyler, sektörde yeni araç alacak tüm tüketicileri bu konuda bilgilendirmeyi, özellikle sonraki dönemlerde TÜV muayenelerinde herhangi bir problemle karşılaşmamaları için uyarmayı görev bilmektedir.