ADR TEST VE MUAYENELERİ

Firmamız T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 26.12.2016 tarih ve 40277820-360.03.02-E.96969 sayılı yazısı ile (1,2a,2b,3a,3b) ADR Araç Uygunluk / Taşıt Uygunluk Belgesi, Basınçsız Akaryakıt/ Kimyasal tanklar ile Basınçlı Kimyasal/ LPG Tanklarının Muayeneleri konusunda ‘’ Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik ‘’ kapsamında ‘’ İşletme Yetki Belgesi ‘’ almıştır.

Bu doğrultuda Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan araçların Tank Muayene ve ADR Araç Uygunluk / Taşıt Uygunluk İncelemeleri firmamızda TSE gözetiminde yapılmaktadır.

BİLGİLENDİRME

Firmamız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Tamirat/ Tadilatçı Uygunluk Sertifikası, TS ISO 3834-2 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgelerine sahip olup; 3000 m2 kapalı 15000 m2 açık alana sahip olup değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Test ve Muayeneler İçin Gerekli Evrak Listesi

T9 (ADR Araç Uygunluk) / Taşıt Uygunluk Muayenesi İçin;
– Ruhsat (Tescil ve Trafik Belgesi)
– Fenni Muayene Raporu
– Bir Önceki ADR Araç Uygunluk/ Taşıt Uygunluk Sertifikası
– Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
– Sabit Tanklar ve Batarya Araçlar İçin Tank Muayene Sertifikası veya Raporu
– İmalatçı Uygunluk Belgesi (ECE R105 Beyanı) *
– AT Uygunluk Beyanı *
– ECE R 111 Beyanı**
– Durum Tespit Belgesi***

  • ile işaretlenmişler: Sadece ilk muayene için geçerlidir.
    ** ile işaretlenmişler: Yalnızca 4 bar test basıncı altında sabit tank taşıyan araçlar için gereklidir. ECE R105 beyanı ile birlikte verilebilir.
    *** ile işaretlenmişler: Yalnızca İlk Taşıt Uygunluk belgelendirmesinde istenmektedir.
    Ara / Periyodik/ İstisnai Tank Muayeneler İçin;

– Tank Temizleme Sertifikası (GAS FREE)
– Bir Önceki ADR Sertifikası
– Tank Plaka Görüntüsü
– Tamir Bakım Kaydı *

*ile işaretlenmişler: İstisnai Muayenelerde Onay kuruluşu denetiminde gerçekleştirilen tamirat/ tadilat işlem kayıtları.

Muayenelerdeki Geçerlilik Süreleri:

TSE gözetiminde gerçekleştirdiğimiz muayene işlemleri aşağıdaki sürelerde geçerli olmaktadır:
– T9 (ADR Araç Uygunluk) / Taşıt Uygunluk muayene tarihinden itibaren 1 yıllık geçerlilik süresine sahiptir.
– Tank Muayene işlemlerinde üretici tarafından yapılan ilk muayene tarihini takiben 3 yıllık periyotlarda Ara Muayene, 6 yıllık süreçte ise Periyodik Muayene işlemleri yapılmaktadır.

NOT: Sertifika son geçerlilik tarihlerinden itibaren gün kaybı olmaksızın T9/ Taşıt Uygunluk Muayenesi +-1 ay süre içerisinde, tank muayene işlemleri +- 3 Ay süre içerisinde gerçekleştirilebilir.